Wspólne Przedsięwzięcie TANGO - wyniki oceny wniosków pełnych złożonych w II konkursie

30.11.2016

 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO przedstawiamy Państwu listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.

Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Treść recenzji zawierających ocenę merytoryczną zostanie udostępniona wszystkim Wnioskodawcom w systemie OSF bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Przypominamy, że w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych można składać do Centrum odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

Pliki do pobrania:

Wstecz