Wyniki III Konkursu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

09.05.2016

DYREKTOR 

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza wyniki III Konkursu

w ramach programu:

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

w grupach tematycznych:

I Kardiologia I Kardiochirurgia

II Onkologia

III Neurologia I Zmysły

IV Medycyna Regeneracyjna

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 7 ocenionych najwyżej, które uzyskają dofinansowanie i 2 rekomendowanych do dofinansowania pod warunkiem dostępności środków finansowych, oraz  listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.7 Regulaminu III konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą a  treści recenzji są już udostępnione w systemie OSF.

Przypominamy, iż odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu II konkursu można składać do Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wstecz