Wyniki konkursu nr 2 w ramach programu GO_GLOBAL.PL

12.08.2016

9 sierpnia br. Centrum rozstrzygnęło konkurs nr 2 w ramach programu krajowego pn. GO_GLOBAL.PL. Wyłoniono 32 innowacyjne przedsiębiorstwa, które planują komercjalizację na rynkach światowych swoich rozwiązań będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych . Dziewięć z nich zakwalifikowało się uprzednio do programów akceleracyjnych partnerów Centrum.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie złożono 80 wniosków o dofinansowanie. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 5 mln złotych. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać je na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych, które zostały ocenione przez niezależnych ekspertów podczas dwuetapowej oceny merytorycznej, zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny przyjętymi w konkursie

Dokumenty do pobrania:


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Na podstawie Listy rankingowej będą wydawane indywidualne decyzje Dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, które zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Kwoty dofinansowania również mają charakter informacyjny i będą ostatecznie ustalone na podstawie rekomendacji ekspertów udzielonych podczas zakończonej oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr 2 na etapie podpisywania umowy Centrum przeprowadzi weryfikację wniosków, która nie stanowi elementu oceny wniosku, a wynika w szczególności z rekomendacji ekspertów sformułowanych w procesie oceny wniosków.

Wstecz