Zaproszenie do składania “Expression of Interest” w ramach The JPI HDHL Knowledge Hub on DEterminants of DIet and Physical Activity Choice(DEDIPAC KH)

21.11.2012

Zaproszenie do składania “Expression of Interest”

w ramach The JPI HDHL Knowledge Hub on DEterminants of DIet and Physical Activity Choice(DEDIPAC KH)

Uprzejmie informujemy, że NCBR przystąpiło do pilotażowej inicjatywy (joint action) pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC - the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity Choice), którą uruchomiono w ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL).

W ramach DEDIPAC wyłonione zostaną zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele 12 państw uczestniczących w  JPI HDHL (w tym Polski). Ich zadaniem będzie realizacja programu wspólnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych działań, mających na celu lepsze zrozumienie indywidualnych, społecznych i środowiskowych czynników wpływających na decyzje konsumenta w wyborze żywności, sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej.

DEDIPAC ma na celu wzmocnienie i ułatwienie współpracy naukowców z  państw, które przystąpiły do ww. inicjatywy poprzez zapewnienie narodowego finansowego wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące narodowych regulacji, zasad udziału oraz możliwości aplikowania dostępne są pod adresem  - http://www.jpihdhl.eu/?q=content/joint-actions-0

Termin rejestracji zgłoszeń (Expression of Interest) upływa dnia 20 grudnia 2012 r. (o godzinie 13.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Kontakt:

Katarzyna Moczulska

e-mail: katarzyna.moczulska-at-ncbr.gov.pl

tel.: 515 061 519

Wstecz