Konkurs 2/4.1.1/2017 Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

29.12.2017

Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 2/4.1.1/2017 jest aktywny (lsi.ncbr.gov.pl). Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 29 grudnia 2017 r. do 1 marca 2018 r. (do godz. 16.00). Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.

Wstecz