Rada Centrum
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

E-mail: rada@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408

Sekretarz Rady Centrum:
Edyta Borkowska
tel. +48 515 061 506