Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację a w 2005 doktorat z informatyki.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nad problemami optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych, oraz inżynierii algorytmicznej.  Piotr Sankowski otrzymał także w 2009 roku doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk. W roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 otrzymał ERC Proof of Concept grant, a w 2017 otrzymał ERC Consolidator Grant. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.