Fot. MNiSW 

Dr inż. Piotr Sulikowski jest z wykształcenia informatykiem i ekonomistą. Studiował na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Stanford University w USA. Specjalizuje się w sztucznej inteligencji, analityce biznesowej, rozwiązaniach typu e-commerce i e-zdrowie. Działa w funduszach inwestycyjnych venture capital, doradza w obszarze przedsięwzięć informatycznych i ulg podatkowych B+R. Jest ekspertem biznesowym i naukowo-technologicznym, doświadczonym w licznych komisjach oceny projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych, w zespołach kontrolujących, a także w zespole ds. oceny fazy koncepcyjnej wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR.

Był prezydenckim ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Odbył staże w IBM TJ Watson Research Center w Nowym Jorku oraz Fraunhofer MOEZ w Lipsku, obecnie Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. Zajmował się projektami IT w przedsiębiorstwach i w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Pełnił funkcje zarządcze w organizacjach pozarządowych, jak charytatywna Solidarité Luxemburg i edukacyjna Toastmasters International.

Jest ekspertem i działaczem społecznym w zakresie nowoczesnych form kształcenia, współautorem pierwszego w Polsce podręcznika do mentoringu akademickiego. To jeden z inicjatorów, mentorów i organizatorów ogólnopolskiego programu mentoringowego TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators. Zapoczątkował także Szkołę Orłów dla laureatów olimpiad i wybitnych studentów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, której jest kierownikiem (projekt POWER – MNiSW).

Laureat stypendiów i nagród za działalność naukową oraz aktywność na linii nauka-biznes, m.in. MENiS, SIMS, SAS Ambassadors i Primus Inter Pares Ekspert, autor publikacji i recenzent wiodących międzynarodowych czasopism, członek wspierający US-Poland Trade Council, członek Rady Top 500 Innovators.
LinkedIn: http://www.piotrsulikowski.com 

Fot. MNiSW