III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 9-10 października 2017, Kraków

03.10.2017

W świetle rosnących, coraz bardziej wyszukanych cyberzagrożeń i wyzwań, musimy szukać rozwiązań, dzięki którym poziom bezpieczeństwa oraz poczucie potrzeby międzynarodowej współpracy pomiędzy interesariuszami cyberbezpieczeństwa będą stale wzrastały. W tym celu powstał CYBERSEC – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja public policy poświęcona strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

Celem CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa, tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego, aby tworzyć najlepsze odpowiedzi na skomplikowane cyberwyzwania. CYBERSEC stymuluje decydentów, aby podejmowali śmiałe polityczne kroki i myśleli proaktywnie. Wciąż rosnąca społeczność CYBERSEC pozwala nam wierzyć, że wiele spośród tych zamierzeń jest w zasięgu naszych możliwości.

Rezultatem CYBERSEC 2017 będzie wydanie rekomendacji skierowanych przede wszystkim do decydentów i instytucji z intencją wcielenia wniosków opracowanych podczas konferencji w strategie cyberbezpieczeństwa oraz tworzoną legislację.

CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

  • Rozmawiamy, analizujemy i na tej podstawie określamy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej;
  • Tworzymy praktyczne rekomendacje zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (NATO, Unia Europejska, poszczególne kraje oraz sektory);
  • Dajemy impuls do wprowadzania nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

CYBERSEC jest wydarzeniem o charakterze public policy conference poświęconym strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC 2016 zgromadził ponad 700 osób z całego świata, w tym polityków, dyplomatów, ekspertów, liderów biznesu i naukowców. CYBERSEC 2015 został uznany za jedną z 5 najważniejszych konferencji europejskich poświęconych cyberbezpieczeństwu. Sukces CYBERSEC potwierdził potrzebę tworzenia innowacyjnej platformy ułatwiającej rozwój nowych pomysłów i rozwiązań. W tegorocznej edycji wezmą udział m.in. Sir Julian King – komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Michael Chertoff – były sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA, Melissa Hathaway – były doradca ds. cyberbezpieczeństwa prezydentów USA, amb. Sorin Ducaru - Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Marietje Schaake – poseł do Parlamentu Europejskiego (m.in. Intergrupa ds. Agendy Cyfrowej).

DLACZEGO CYBERSEC?

REWOLUCJA CYFROWA

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Korzyści i udogodnienia wynikające z rewolucji cyfrowej umożliwiają wdrażanie procesów o wymiarze cywilizacyjnym. Jednak biorąc pod uwagę rosnącą zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wzmocnienie cyberbezpieczeństwa będzie odgrywać w tym procesie kluczową rolę.

KRYZYS BEZPIECZEŃSTWA

Postępujący kryzys w relacjach międzynarodowych, wzmożona aktywność organizacji terrorystycznych oraz zagrożenia o charakterze hybrydowym niosą za sobą nowe wyzwania dla bezpieczeństwa demokratycznych państw. Przestrzeń cyfrowa coraz częściej wykorzystywana jest do realizacji politycznych celów, dlatego też wspólne działania na rzecz budowy efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa to dziś priorytet najwyższej wagi.

GŁÓD INNOWACJI

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii determinuje podjęcie odważnych i innowacyjnych działań wzmacniających nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Ambitne polityki rozwojowe powinny wykorzystywać potencjał technologiczny Europy, a także wiedzę tworzoną w centrach R&D i hubach kompetencyjnych. Powodzenie tego procesu zależeć będzie od wielopodmiotowej współpracy i skutecznej wymiany dobrych praktyk w zakresie cyfrowego know-how.

CYBERSEC opiera się na czterech ścieżkach tematycznych:

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenie strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem. Główne tematy – ochrona infrastruktury krytycznej, implementacja Dyrektywy NIS i rozporządzenia GDPR, cyberprzestępczość, cyberterroryzm.

ŚCIEŻKA OBRONA

Zwiększanie zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni. Główne tematy – dostosowanie sił zbrojnych do cyberobrony, współpraca UE i NATO, walka informacyjna, cyberataki jako element zagrożeń hybrydowych, środki budowania zaufania w cyberprzestrzeni.

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Definiowanie trendów, szans i wyzwań, a także tworzenie cyberinnowacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Główne tematy: technologie i zagrożenia przyszłości, zmiany w potrzebach i zachowaniach użytkowników sieci, cyfrowe zasoby kadrowe, innowacje.

ŚCIEŻKA BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analiza kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług. Główne tematy: budowanie jednolitego rynku cyfrowego UE, uwarunkowania prawne dla biznesu, bezpieczeństwo Internetu rzeczy, przyszłe potrzeby rynku produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa.

Film promocyjny - www.youtube.com/watch

Program CYBERSEC - cybersecforum.eu/pl/agenda/

Potwierdzeni prelegenci - cybersecforum.eu/pl/prelegenci/

Wstecz