Konkurs Heritage in Changing Environments

08.09.2017

Do 30 listopada trwa nabór wniosków w konkursie HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie www.jpi-culturalheritage.eu/

Wstecz