Trwa IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza

03.08.2017

„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.
Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup:

  • mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.
  • młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.


O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma  i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Termin składania wniosków upływa 25.09.2017 r.
Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.


Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie:
innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

Wstecz