Działalność badawczo-rozwojowa i zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników

DPP7.8221.47.2017.MNX

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 19 września 2017 r.

Duża ustawa o innowacyjności

Dz.U.2017.2201

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2017.776

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Krajowy Rejestr Sądowy.

Dz.U.2018.986

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajowy Rejestr Sądowy.

Kodeks cywilny.

Dz.U.2018.1025

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dz.U.2018.798

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. Ochrona konkurencji i konsumentów.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.2018.1036

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Obrót instrumentami finansowymi.

Dz.U.2017.1768

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Obrót instrumentami finansowymi.

Podatek od towarów i usług.

Dz.U.2017.1221

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. Podatek od towarów i usług.

Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Dz.U.2015.1767

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.