Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

26.06.2018

Zazwyczaj po kilku miesiącach od dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP (UPRP) otrzymujemy od swojego pełnomocnika, rzecznika patentowego, komunikat, że ekspert UPRP przeprowadził badanie patentowe w celu oceny przesłanek zdolności patentowej naszego wynalazku. Patrzymy na raport a tam widnieje dokument przeciwstawiony nowości naszego rozwiązania. Zastanawiamy się: „Skąd się wziął taki dokument? Pracuję nad swoim wynalazkiem kilka lat i nie natrafiłem na tę publikację?!

Co teraz będzie z moim wynalazkiem i czy to oznacza, że ten wynalazek nie jest jednak mój?!” Czy takiej sytuacji można uniknąć?

Obowiązkiem rzecznika patentowego prowadzącego sprawę w związku ze zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym jest poinformowanie Zgłaszającego, że patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 pwp). Natomiast aby się przekonać czy rozwiązanie takie przesłanki spełnia, należy przeprowadzić badanie stanu techniki i ocenić zdolność patentową rozwiązania.Badanie zdolności patentowej, czyli badanie stanu techniki pod kątem poszukiwania dokumentów potencjalnie przeciwstawionych nowości i poziomowi wynalazczemu rozwiązania, przeprowadzić może każdy twórca wynalazku. Istnieje wiele publicznych baz patentowych, do który każdy ma dostęp.

Poczynając od „google patent search”, poprzez bazy patentowe urzędów patentowych, np. polskiego Urzędu Patentowego www.uprp.pl/patentwebaccess/, niemieckiego urzędu patentowego depatisnet.dpma.de/DepatisNet, amerykańskiego urzędu patentowego www.uspto.gov/patents/ oraz popularnego Esp@cenet – bazy patentowej Europejskiego Urzędu patentowego (EPO). Można przeprowadzić takie badanie mając dostęp do darmowych baz danych, jednak nie każdy wie jak to zrobić. Pracownik naukowy, potencjalny twórca wynalazku, zwykle jest zorientowany w stanie techniki związanym ze swoim rozwiązaniem. Zazwyczaj jednak wiedzę swoją zdobywa w oparciu o publikacje naukowe, zapominając, że blisko 80% wiedzy naukowej jest zawarte w patentach i zgłoszeniach wynalazków.

Warto zatem przeglądać literaturę patentową z wykorzystaniem w/w ogólnodostępnych baz danych. Utrudnieniem w poszukiwaniach w literaturze patentowej może być nieznajomość terminologii patentowej, również w językach obcych, brak wiedzy na temat chociażby klasyfikacji patentowej, czy operatorów logicznych.  Specjaliści w zakresie badań patentowych używają profesjonalnych narzędzi, jakimi są komercyjne bazy danych. Mają one wiele zalet, w odniesieniu do darmowych baz patentowych, takich jak m. in. uniwersalność, możliwość przeszukiwania wielu tysięcy dokumentów z wykorzystaniem jednego narzędzia wyszukiwawczego, wiele opcji wyszukiwawczych tj. możliwość zmiany zakresu czasowego i terytorialnego, możliwość poszukiwania w różnych częściach dokumentu (tytuł, abstrakt, opis), ułatwione przeglądanie dokumentów (zaznaczanie słów kluczy) i rysunków z dokumentów, możliwość poszukiwania po strukturach chemicznych. Komercyjne narzędzia są płatne oraz wymagają doświadczenia by z nich efektywnie korzystać.

W wielu przypadkach zlecenie badania profesjonalnym specjalistom od badań patentowych może być uzasadnione ekonomicznie. Zgłoszenie wynalazku wymaga poniesienia określonych kosztów – opracowania zgłoszenia, opłat urzędowych, które będą uzasadnione, jeżeli decyzja Urzędu Patentowego co do zdolności patentowej wynalazku okaże się pozytywna. Może się jednak zdarzyć, że raport z poszukiwania eksperta UPRP wykaże brak cechy nowości czy poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania i ostatecznie Urząd nie udzieli na nasze rozwiązanie patentu. Wtedy traci się poniesione nakłady. Dlatego warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania pod kątem jego patentowalności, czy to z pomocą specjalisty czy własnymi siłami. Na takie działania można zaplanować środki ubiegając się o dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej.

Sylwia Błażej-Sosnowska

Wstecz