Harmonogram konkursów POIR na 2020 r.

28.11.2019

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej NCBR planuje ogłosić w przyszłym roku nowe 4 konkursy (w tym 3 w I osi priorytetowej).

Najważniejszym elementem oferty NCBR pozostają konkursy w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1). W pierwszej połowie 2020 r. zaplanowano jeden konkurs z budżetem 1 200 mln zł, w którym zostaną wyodrębnione po dwie rundy dla dużych przedsiębiorstw oraz dla MŚP. Podobnie jak w latach 2017-2019, NCBR umożliwi dofinansowanie projektów, które w ramach konkursu SME Instrument (Faza II) ogłaszanego w ramach Horyzontu 2020 uzyskały certyfikat „Seal of Excellence” (konkurs od stycznia do września przyszłego roku) z budżetem 50 mln zł. W IV osi priorytetowej zaplanowany jest nowy konkurs dla projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

W I kwartale 2020 r. można będzie także aplikować do konkursów rozpoczętych jeszcze w bieżącym roku:

  • w Poddziałaniu 1.1.1. do 14 stycznia 2020 w konkursie Ścieżki tematycznej „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” oraz do 31 marca 2020 w konkursie Ścieżki tematycznej „Urządzenia grzewcze”,
  • w Działaniu 1.2 w czwartym konkursie programu sektorowego GameINN (do 16 marca 2020),
  • w Poddziałaniu 4.1.1. w dwóch konkursach dla Wspólnych przedsięwzięć z województwami: śląskim oraz lubelskim (nabór wniosków odpowiednio do 29 i do 30 stycznia 2020 r.), a także we Wspólnym Przedsięwzięciu INGA (nabór wniosków od 3 lutego do 6 lipca 2020),
  • w Poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne (nabór wniosków od 3 lutego do 3 kwietnia 2020).

Uzupełnieniem oferty NCBR w IV osi będzie kolejny konkurs w działaniu 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, przeprowadzony I połowie przyszłego roku przez Instytucję Wdrażającą POIR – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie NCBR. Można go także pobrać tutaj 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją na temat przyszłorocznego harmonogramu konkursów POIR na Portalu PO IR: https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/zatwierdzono-harmonogram-konkursow-2020-r-w-programie-operacyjnym-inteligentny-rozwoj-2014-2020-poir/ 

Wstecz