INNOTEXTILE (Działanie 1.2 PO IR)

Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOTEXTILE, złożonego do NCBR przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach programu wynosi 60 mln PLN. INNOTEXTILE jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw.