Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Program został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry.

W odpowiedzi na skierowane przez NCBR, do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki, zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Porozumienie Polskie Gry złożyło studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego GAMEINN.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to:

  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu GAMEINN  to 80 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Koordynator programu:

Agnieszka Bartosiak

Sekcja Programów Sektorowych

Dział Zarządzania Programami

Tel.: +48 22 39 07 172

Tel. Kom.: 515 339 202

Kontakt:

Pliki do pobrania: