Program sektorowy INNOSBZ ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026.

Program został zainicjowany przez Polską Platformę Technologiczną Systemów Bezzałogowych.

W odpowiedzi na skierowane przez NCBR, do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki, zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych złożyła studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOSBZ.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to:

GRUPA I:

  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL
  • Bezzałogowe platformy nawodne BPN

GRUPA II:

  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPN
  • Aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i nadzoru przemysłowego

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOSBZ to 50 mln zł.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Koordynator programu:

Katarzyna Wrotek

Sekcja Programów Sektorowych

Dział Zarządzania Programami

tel.: +48 22 39 07 221

tel. kom.: +48 785 660 155

Kontakt:

Pliki do pobrania: