Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.
 
Program sektorowy PBSE został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, PKEE złożył w 2015 roku studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego PBSE.
 
Cele szczegółowe programu to:

  1. Zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym
  2. Ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego
  3. Zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego
  4. Zwiększenie efektywność energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii
  5. Zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej


Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego PBSE to:

  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialna
  • sieci elektroenergetyczne
  • nowe produkty i usługi


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach II konkursu PBSE wynosi 120 mln zł.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.
 
Osoby do kontaktu:


Dorota Palijczuk
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 158
kom.: +48 785 661 473
e-mail: dorota.palijczuk-at-ncbr.gov.pl
 
Kontakt e-mail:
pbse-at-ncbr.gov.pl
pbse-finanse-at-ncbr.gov.pl

Pliki do pobrania: