Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR

               Aktualności Konkursu 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

               Aktualności Konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Agrotech

               Aktualności Konkursu 8/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - IPCEI

               Aktualności Konkursu 2/1.1.1/2020 – Seal of Excellence

DZIAŁANIE 4.1