Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt to nowoczesne narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, ale nie mają lub mają niewielkie doświadczenie w realizacji takich projektów oraz w pozyskiwaniu na nie dofinansowania z Funduszy Europejskich.
STEP działa w oparciu o współpracę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach Programu Inteligentny Rozwój, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych.

STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia:

STEP ścieżka I – Weryfikacja Pomysłu na Projekt

Skierowana do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chce go zweryfikować pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z PO IR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych.

Udział w projekcie jest bardzo prosty:

I krok - Zgłoś się

Wejdź na stronę www.poir.gov.pl/step-skorzystaj wypełnij i wyślij interaktywny formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

II krok - Poczekaj

Poczekaj 5 dni - sprawdzimy, czy Twój pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój. Sprawdzaj pocztę e-mail i odbieraj telefon.

Nie
– pomysł nie wpisuje się w PO IR, ale być może są inne źródła dofinansowania. Nie poddawaj się, jeśli konsultant Ci ich nie wskaże, dopytaj!
Tak – skontaktuje się z Tobą ekspert/eksperci wskazani przez Ministerstwo. Wspólnie ustalicie sposób współpracy i wymiany informacji.

III krok - Decyduj

Otrzymasz opracowaną specjalnie dla Ciebie analizę mocnych i słabych stron pomysłu. Analiza uwzględni specyfikę konkursu, do którego został zakwalifikowany Twój pomysł na projekt. Potem nie pozostało Ci już nic innego poza decyzją o złożeniu wniosku w konkursie.

Chcesz wiedzieć więcej:

www.poir.gov.pl/step 
step.poir-at-miir.gov.pl 


Step ścieżka II – Innovation Coach

Skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

Udział w projekcie przebiega zgodnie ze schematem:

I krok – rejestracja firmy i weryfikacja doświadczenia

Wejdź na stronę www.innovationcoach.pl i zarejestruj firmę. Skontaktujemy się, aby ustalić Twój poziom zaawansowania w pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac B+R+I. Tym razem brak doświadczenia jest Twoim atutem – jeśli okaże się, że nie posiadasz doświadczenia to…

II krok – przydzielenie eksperta/coach

Przydzielimy Ci eksperta z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Nasi eksperci mają doświadczenia w ocenie wniosków konkursowych składanych do Programu Inteligentny Rozwój.

III krok – coach przygotowuje się do spotkania z przedsiębiorcą

Coach wstępnie analizuje branżę, środowiska i otoczenia działania i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa;

IV krok - coaching innowacyjny – I etap

Coach wspólnie z przedsiębiorcą analizuje na miejscu potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I, w tym sytuacja finansowa, kadrowa, infrastrukturalna, kultura innowacji w firmie

V krok – coaching innowacyjny – II etap - rekomendacje dla przedsiębiorcy

Coach przedstawia przedsiębiorcy kierunki i ścieżki wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie, wskazuje możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Chcesz wiedzieć więcej:

Wybierz się na info day w Twoim regionie: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenia 
www.innovationcoach.pl 
martyna.gatkowska-at-innovationcoach.pl 

Oba instrumenty są bezpłatne, dostępna dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili.