Dokumentacja dot. konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na realizację wysokiej jakości programów stażowych

Dokumentacja dot. konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na realizację wysokiej jakości programów stażowych

Zgodnie z „Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok” rozpoczęcie naboru wniosków w przedmiotowym konkursie planowane było na luty br. W związku z wprowadzeniem w kryteriach konkursowych zmian mających na celu ułatwienie aplikowania w konkursie, które zostały zaakceptowane w trybie obiegowym przez Komitet Monitorujący PO WER uchwałą nr 113 z dnia 27 stycznia br., ogłoszenie konkursu nastąpiło w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie naboru jeszcze w lutym br. (należy bowiem uwzględnić wymagany 30 dniowy okres pomiędzy ogłoszeniem konkursu a rozpoczęciem naboru).