Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015

Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj!

Z dniem 16.02.2017 r. Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej PO WER dokonuje zmiany regulaminu konkursu w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr 2/SP/POWER/3.1/2015, na wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w programie Studiujesz? Praktykuj!

Zmiana regulaminu wynika ze zwiększenia alokacji na konkurs do kwoty 157 314 405,45 PLN.  Zaktualizowany regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem. Pozostałe warunki konkursu oraz załączniki nie ulegają zmianie.