Uczelnia dostępna II – materiały

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie „Uczelnia Dostępna II”, zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów informacyjnych opracowywanych dla pierwszej edycji konkursu, w tym film z podobnego spotkania, z ubiegłego roku.

Zwracamy uwagę, że założenia pierwszej i drugiej edycji konkursu Uczelnia dostępna, w tym stosowane kryteria oceny, są identyczne.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu pt. „Projektowanie uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne (08.11.2019 r.)

Zasady konkursu

Jak prawidłowo wypełnić wniosek aplikacyjny

Materiał filmowy cz.1
Materiał filmowy cz.2

Opis nagrania  Deskrypcja  Transkrypcja

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

Kryteria obowiązujące w konkursie
Inne warunki aplikowania
Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Materiał filmowy cz. 1
Materiał filmowy cz. 2

 Opis nagrania 
 Deskrypcja 
 Transkrypcja

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursów na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni (18.09.2018)

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 (16.02.2017)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (20.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 (19.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 (6.07.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 (8.06.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 (9.05.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 (06.04.2016)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach PO WER (9.11.2015)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015 (16.09.2015)

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 (15.06.2015)

 

 

Materiał filmowy ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 (16.06.2015)