MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU (IZ)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
centrala tel.: +48 22 461 30 00
www.mir.gov.pl

MIR - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
www.pois.gov.pl