OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IW)

DZIAŁ WDRAŻANIA XIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

KIEROWNIK DZIAŁU WDRAŻANIA: WOJCIECH MOTELSKI
al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
tel:  +48 22 212 53 26

      +48 22 351 71 09

      +48 22 212 53 31

fax: +48 22 825 33 19
e-mail: poiis-at-opi.org.pl
www.opi.org.pl