Dotacja dla Instytucji Wdrażających na 2012 r.

Instytucja Wdrażająca otrzymuje od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucji Pośredniczącej) środki publiczne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów. Dotacja ta przekazywana jest i rozliczana na podstawie umowy o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, określającej w szczególności tryb, terminy i warunki przekazywania dotacji.

 

Dotacja dla Instytucji Wdrażających na 2011 r.

Instytucja Wdrażająca otrzymuje od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Instytucji Pośredniczącej) środki publiczne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów. Dotacja ta przekazywana jest i rozliczana na podstawie umowy o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określającej w szczególności tryb, terminy i warunki przekazywania dotacji.

Dotacja dla Instytucji Wdrażających na 2010 r.

Instytucja Wdrażająca otrzymuje od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Instytucji Pośredniczącej) środki publiczne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów. Dotacja ta przekazywana jest i rozliczana na podstawie umowy o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określającej w szczególności tryb, terminy i warunki przekazywania dotacji.

Dotacja dla Instytucji Wdrażających na 2009 r.

Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia otrzymuje środki publiczne na realizację programów operacyjnych w formie dotacji rozwojowej. Dotacja ta jest przekazywana jest na podstawie umowy, określającej w szczególności tryb, terminy i warunki przekazywania dotacji, zawartej pomiędzy instytucją właściwą dla udzielenia dotacji a beneficjentem dotacji.

Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki w ciągu 10 dni roboczych od zaakceptowania wniosku pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na swoim rachunku bankowym.