Logotypy do pobrania w różnych formatach, służące do oznaczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.