UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

Do pobrania:

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja pełna - 64,4 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja aktualizująca – 35,6 MB)