Zespół do Spraw Obsługi Projektu "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż"

Katarzyna Syroka, Katarzyna Sadowska
tel. (22) 52 92 411

 

Dane do kontaktu w sprawach PEFS:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Departament Strategii w MNiSW - Beneficjent systemowy w ramach Priorytetu IV PO KL Działania 4.1

ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
tel. (22) 621 78 83, (22) 629 89 73

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Instytucja Pośrednicząca

Adres do korespondencji:
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
tel. 22 24 42 858
faks 22 20 13 408
www.ncbr.gov.pl

godziny pracy: 8:15 - 16:15

Informacji zainteresowanym udzielają pracownicy Działu Rozwoju Kadry Naukowej, zgodnie z listą kontaktów zamieszczoną poniżej