Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Dokument dot. promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Wytyczne obowiązują dla umów podpisanych lub aneksowanych od 1 stycznia 2018 r. W przypadku umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. zaleca się stosowanie aktualnych wytycznych)

Zasady dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ )

Zasady dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

Pod poniższym linkiem znajdują sie informacje dot. zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. (http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/)