UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeZałożenia Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”
to jedno z działań NCBR realizowanych w formule Zamówienia Przedkomercyjnego (PCP) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują elektryczne (BEV) i wodorowe (FCEV) pojazdy dostawcze do 3.5t oraz technologie poprawiające ich parametry. Docelowo, opracowane w ramach przedsięwzięcia pojazdy powinny cechować się parametrami niedostępnymi obecnie na rynku – 1000kg ładowności przy jednoczesnym zasięgu 250 km (w przypadku pojazdu bateryjnego – BEV) lub 400 km (w przypadku pojazdu z wodorowym ogniwem paliwowym – FCEV).

Uruchomienie Przedsięwzięcia „e-Van” ma również stanowić impuls do aktywizacji polskiego rynku producentów pojazdów i podzespołów dedykowanych sektorowi elektromobilności. W ramach Przedsięwzięcia „e-Van”, NCBR zakłada intensyfikację rozwoju technologii polskiego sektora motoryzacyjnego i rozwiązań stosowanych w pojazdach dostawczych poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych (Pre-commercial Procurement – PCP). Powstały pojazd, oprócz zastosowania w nim innowacyjnych technologii alternatywnych źródeł energii, powinien cechować się również m.in. wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczą pod różne zabudowy specjalne i specjalizowane.

Główne zasady realizacji Przedsięwzięcia

Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w trybie PCP w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy z napędem elektrycznym kat. N1”. Po podpisaniu umowy w ramach Przedsięwzięcia, wykonawcy przystąpią do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych podzielonych na Etapy, zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej, oraz będą ze sobą konkurować zmierzając do stworzenia najlepszych rozwiązań.

Szczegółowe zasady udziału w Postępowaniu zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce PCP, pod adresem:

bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne


Całkowity budżet Przedsięwzięcia „e-Van” wynosi 52 mln PLN brutto.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).