UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeGłówne założenia programu

Program magazynowania wodoru jest jednym z programów realizowanych przez NCBR według w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP). Zakłada ona koncentrację wykonawców wyłonionych w ramach postępowania na rozwiązaniu dobrze określonego problemu technologicznego, jakim jest opracowanie nowego zasobnika wodoru.

Cel programu

Celem programu jest opracowanie technologii magazynowania wodoru oraz zamówienie prototypu zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych. Efektywny, a jednocześnie tani zasobnik wodoru jest obecnie identyfikowany jako jeden z kluczowych elementów niezbędnych do upowszechnienia technologii wykorzystania wodoru jako magazynu energii. Zmagazynowany wodór może być wykorzystywany do zasilania ogniw paliwowych, wytwarzających prąd elektrycznych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakładana specyfikacja zamówienia będzie wymagać wysokiej gęstości objętościowej i/lub masowej zasobnika, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania systemu. Premiowane będą rozwiązania skalowalne pod względem ilości magazynowanego wodoru. Program jest otwarty na wszelkie technologie magazynowania wodoru, które umożliwią uzyskanie zasobnika spełniającego określone przez NCBR wymagania.

Główne zasady realizacji

Postępowanie zostanie podzielone na trzy etapy prac badawczo-rozwojowych, w których liczba wykonawców po każdym etapie będzie ograniczana na podstawie weryfikacji wyników osiąganych w trakcie danego etapu. Pierwszy etap – koncepcyjny – adresowany będzie do szerokiego grona wykonawców, a zdolności prowadzenia laboratoryjnych i wdrożeniowych prac badawczo-rozwojowych wymagane będą na późniejszym etapie programu.

Budżet programu

Całkowity budżet Programu wynosi 32 mln zł.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych
(nr POIR.04.01.03-00-0001/16).