Numer tematu Tytuł projektu Priorytetowy obszar badań Resort Gestor Sprzętu Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach) Planowany do uzyskania Poziom gotowości technologii (cyfra rzymska)
1 Automatyczna analiza sygnału mowy w celu rozpoznawania treści wypowiedzi w warunkach zakłóceń środowiska Sensory i obserwacja MSW/ABW  ABW, Policja 36 VI
2 Lokalizacja i śledzenie mówców
i źródeł dźwięku z wykorzystaniem systemu czujników dźwięku
Sensory i obserwacja ABW ABW, Policja 36 VI
3 Metody optymalizacji wykrywania, przeciwdziałania i neutralizacji cyberzagrożeń w oparciu o sieć sensorów i wzorce zagrożeń Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, MON, MSW 36 VIII
4  Technologie IT służące do identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń i ryzyka dla zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW Rządowe Centrum Bezpieczeńśtwa 18 VIII
5 Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, Policja, Prokuratura 24 VIII
6 Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, MON, MSW, AW, KGP, SG RP 36 VII
7 Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy wyszukiwania powiązań informacji o obiektach i zdarzeniach pozyskanych z dokumentów tekstowych pochodzących z różnych  źródeł danych na potrzeby analizy kryminalnej Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, Policja (Biuro Wywiadu Kryminalnego), Straż Graniczna 36 VII
8 Wykrywanie, zwalczanie i neutralizacja zagrożeń w cyberprzestrzeni Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, MON, Policja 36 VII
9 Ochrona infrastruktur krytycznych w wybranych obszarach gospodarki, np. energetyce, transporcie, służbie zdrowia, finansach oraz infrastruktury służb policyjnych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń;
Sensory i obserwacja
ABW ABW, Policja 36 VII
10 Krajowy system zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, BBN, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, MAiC 18 IX
11 System ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW BBN, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, MAiC, ABW 18 IX
12 Opracowanie specjalizowanych informatycznych narzędzi analitycznych  wspierających wykrywanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej  w obszarze finanse Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, CBA, Policja, Wywiad Skarbowy 12 IX
13 Generator Analitycznych Zbiorów Informacji Wywiadowczych opartych o proces fuzji informacji wywiadowczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, CBA, Policja, Wywiad Skarbowy 12 IX
14 Nowoczesne technologie w wykrywania kłamstw na bazie: neuronalnych korelatów symulowanych zaburzeń pamięci przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz temperaturowych zmian na powierzchni ciała obserwowanych wielowidmowymi urządzeniami obserwacyjnymi Technika Kryminalistyczna ABW ABW, MON, MSW, POLICJA, SKW, SWW, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Porty Lotnicze 36 VIII
15 Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny Sensory i obserwacja ABW ABW, MON, Policja, UKE,  SKW 36 VI
16 Projekt budowy zabezpieczeń infrastruktury krytycznej w zakresie przetwarzania, magazynowania i przesyłu danych odpornych na działania wysoko energetycznego promieniowania elektromagnetycznego Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń ABW ABW, MON, Policja 24 VIII
17 Wóz wsparcia bezpośredniego (WWB)  Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń;
Ochrona i przetrwanie na polu walki
MON MON, Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych 42 IX
18 Nowy bojowy, pływający wóz piechoty Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych 36 IX
19 Nowy lekki opancerzony transporter rozpoznawczy Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON,Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 SG WP 36 IX
20 Nowy, pływający transporter inżynieryjny Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych 36 IX
21 Nowy kołowy transporter opancerzony Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych 36 IX
22 Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, Dowództwo Wojsk Specjalnych do 60 VIII
23 Zintegrowany modułowy system monitoringu i przeciwdziałania morskim zagrożeniom dywersyjnym i terrorystycznym Sensory i obserwacja;
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
MON MON, MW RP, WS, Straż Graniczna 36 VIII
24 Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwo Wojsk Lądowych do 30 VII
25 Moduł monitorowania skażeń (MMS) Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MON MON, Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia 30 IX
26 System oceny i diagnostyki systemów ochrony przed bronią masowego rażenia (BMR) dla KTO ROSOMAK Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MON MON, Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia 24 IX
27 Wsparcie informatyczne procesu oceny ryzyka prowadzenia działań bojowych w operacjach Sensory i obserwacja; Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON, (Wojska Lądowe, Siły powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne) 24 VIII
28 Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato- haubic, kryptonim "KRYL" Technologie informatyczne i sieciowe;
 Broń precyzyjna i uzbrojenie;
Ochrona i przetrwanie na polu walki
MON MON, Dowództwo Wojsk Lądowych - Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii 36 IX
29 System logistyczny dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato-haubic samobieżnych, kryptonim "KRYL" Broń precyzyjna i uzbrojenie;
Ochrona i przetrwanie na polu walki
MON MON, Dowództwo Wojsk Lądowych - Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii (Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych) 36 IX
30 Zaawansowane metody dynamicznego zarządzania widmem Sensory i obserwacja MON MON, Straż Pożarna, Policja, Służby ratownicze 36 VI
31 Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych Ochrona i przetrwanie na polu walki MON MON 36 VI
32 Lekki radar  trójwspółrzędny dla systemu obrony aktywnej do ochrony obiektów przed pociskami przeciwpancernymi Sensory i obserwacja MON MON 30 VI
33 Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego Sensory i obserwacja;
Ochrona i przetrwanie na polu walki
MON MON, Dowództwo Marynarki Wojennej, Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej N2 30 VII
34 Autonomiczny Moduł Uzbrojenia Rakietowego Przeciwpancernego  i Przeciwlotniczego (AMUR ppanc. i plot.)  Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MON Inspektorat Uzbrojenia MON 24 VI
35 Moduł nawigacji inercyjnej 3D pojedynczego żołnierza Ochrona i przetrwanie na polu walki;
Sensory i obserwacja
MON MON, MSW 24 IX
36 Zautomatyzowany system analizy i syntezy informacji z rozpoznawania sygnałów źródeł mikrofalowych, kryptonim "KRUK" Sensory i obserwacja MON MON, Ośrodki Radioelektroniczne rodzajów SZ RP (1 ORel Sił Powietrznych, 2 ORel Wojsk ądowych i 6 ORel Marynarki Wojennej) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP 30 IX
37 Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych Technika Kryminalistyczna MSW MSW, KGP 36 VIII
38 Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów Technika Kryminalistyczna MSW MSW, KGP 36 VIII
39 System zarządzania procedurami odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw Organizacja i zarządzanie MSW MSW, KGP 24 IX
40 Off-line'owe badanie nośników danych Technika Kryminalistyczna MSW MSW, KGP 12 IX
41 Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, KGP 36 IX
42 Zintegrowany model oceny i kształtowania kompetencji zawodowych podstawowych szczebli wykonawczych oraz pionu kierowniczego Polskiej Policji Organizacja i zarządzanie MSW MSW, KGP 24 IX
43 Zarządzanie informacją w analizie strategicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Organizacja i zarządzanie MSW MSW, KGP 36 VIII
44 Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na "trudnych" powierzchniach chłonnych i niechłonnych Technika Kryminalistyczna MSW MSW, KGP 36 VIII
45 Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia Indywidualne środki ochrony MSW MSW, KGP 24 VIII
46 Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości, jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń;
Technika kryminalistyczna
MSW MSW, KGP 36 IX
47 System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Organy zarządzania kryzysowego oraz podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do 36 VIII
48 Wdrożenie nowoczesnych, zobiektywizowanych metod nauczania strażaków-ratowników KSRG Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, PSP 36 VIII
49 Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Państwowa Straż Pożarna 36 VIII
50 Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne MSW MSW, Ministerstwo Sprawiedliwości 36 VII
51 Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania Organizacja i zarządzanie MSW MSW, PSP 36 VIII
52 Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, KG PSP, GIP, GIOŚ 36 VIII
53 Wsparcie nowymi technologiami systemu wczesnego ostrzegania oraz alarmowania o zagrożeniach Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW/RCB MSW, służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Szef OCK, RCB, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 36 VIII
54 Zintegrowany system monitorowania wałów przeciwpowodziowych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, PSP 36 VIII
55 SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne MSW MSW, Straż Graniczna 36 VIII
56 Zastosowanie metod zaawansowanej analizy heterogenicznych danych wizyjnych w celu zwiększenia efektywności procesów decyzyjnych w ochronie obszarów granicznych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Straż Graniczna 30 VII
57 Mobilna kontrola graniczna z wykorzystaniem technik biometrycznych dostosowana do wymogów i zaleceń UE Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Straż Graniczna 30 VIII
58 System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Straż Graniczna 30 VIII
59 Wykorzystanie uwolnionych przez analogowy sygnał telewizyjny częstotliwości do budowy systemu szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej - rezygnacja ze względów formalnych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Straż Graniczna 36 VIII
60 System informacyjno-analityczny wspomagający planowanie działań BOR Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Biuro Ochrony Rządu 24 VII
61 Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu 24 VII
62 Innowacyjny i ekonomiczny system przekazywania z powietrza w czasie rzeczywistym z terenu całego kraju obserwowanych obrazów sytuacji kryzysowych wszystkim zaangażowanym i upoważnionym jednostkom, a w szczególności obserwowanych obrazów z zagrożonych stref środowiska oraz istotnych dla nich wybranych wartości fizycznych rejestrowanych przez sensory Sensory i obserwacja MSW MSW, PZL-Agrolot Sp. z o.o., Policja, SG, SP. 48 IX
63 Prototyp przenośnego urządzenia do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej Ochrona i przetrwanie na polu walki MSW MSW, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, MON (Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2), 36 VIII
64 Strzelnica modelowana w czasie rzeczywistym Sensory i obserwacja MSW MSW, Biuro Ochrony Rządu 36 VIII
65 Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne MSW MSW, Policja (Biuro Prewencji KGP), Ministerstwo Sprawiedliwości 36 VIII
66 Kinematyka  ruchu pieszych i rowerzystów - badania i analiza na potrzeby rekonstrukcji przebiegu zdarzeń z ich udziałem Sensory i obserwacja MSW MSW, Policja 24 VII
67 Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, PSP 36 VIII
68 Infrastruktura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Ministerstwo Sprawiedliwości, MON 36 IX
69 Rozproszony, oparty na usługach, system wspomagania dowodzenia  w działaniach ratowniczo-gaśniczych PSP Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Straż Pożarna 36 VIII
70 Metodyka symulacji i szacowania zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW 30 VI
71 Techniki i narzędzia analizy otwartych źródeł wspierające czynności operacyjno-rozpoznawcze związane z przestępczością gospodarczą Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW MSW, Policja 36 VII
72 Zautomatyzowany, wielosensorowy, zintegrowany system monitorowania granicy Sensory i obserwacja MSW MSW, Straż Graniczna 36 VII
73 System analizy przepływu towarów dla potrzeb identyfikacji przestępstw gospodarczych  w  handlu morskim i elektronicznym Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń INNE/Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów, Służba Celna 36 VII
74 Metodyka koordynowania zarządzania zapewnianiem ciągłością działania przez przedsiębiorców z planami zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji publicznej Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń INNE/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB, MSW, Podmioty KSRG, Urzędy Wojewódzkie, Ministerstwa, Urzędy Powiatowe, Urzędy Gminy 24 VIII
75 System nadzoru funkcjonalności numerów alarmowych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSW RCB,MSW,MAiC, WCPR,UKE 36 VIII
76 Radiostacja przewoźna Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
77 Radiostacja doręczna i plecakowa Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
78 Dostosowane platformy sprzętowej, narodowej radiostacji HF do technologii SDR Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
79 Radiostacja stacjonarna Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
80 Radiostacja okrętowa Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
81 Radiostacja lotnicza Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
82 Dostosowanie systemów antenowych i zarządzania łącznością opartych na radiostacjach SDR Technologie informacyjne i sieciowe MON MON wg. założeń IX
83 Platforma średnia (klasa 800 kg) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
84 Platforma ciężka (klasa 3000 kg) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
85 Platforma lekka (klasa 300 kg) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
86 Platforma przenośna (klasa 75 kg) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
87 Platforma plecakowa (klasa 15 kg) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
88 Mobilny system dowodzenia operacjami z użyciem bezzałogowych platform lądowych (BPL) Platformy bezzałogowe; Ochrona i przetrwanie na polu walki; Sensory i obserwacja MON MON wg. założeń IX
89 Autonomiczne Platformy Podwodne (APP) Platformy bezzałogowe MON MON wg. założeń IX
90 Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) Platformy bezzałogowe MON MON wg. założeń IX
91 System wykrywania, klasyfikacji, identyfikacji, neutralizacji dla APN i APP Platformy bezzałogowe MON MON wg. założeń IX
92 Dowodzenie i zarządzanie informacją z platform APN i APP (prototyp Lokalnego Stanowiska Dowodzenia (LSD) Platformy bezzałogowe MON MON wg. założeń IX
93 Integracja systemów przeciwminowych autonomicznych platform nawodnych i podwodnych Platformy bezzałogowe MON MON wg. założeń IX