Poniżej przedstawiamy Uchwałę Zespołu ekspertów ds. selekcji partnerów przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC dotyczącą wyników oceny formalnej.