Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych ramach II konkursu Programu CyberSecIdent

20.10.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji dokonanej na podstawie przedłożonych dokumentów w ramach II konkursu programu badań naukowych i prac rozwojowych „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” – CyberSecIdent, 14 wniosków spełniło wymogi formalne, a 1 wniosek został odrzucony ze względów formalnych.

Wnioski, które spełniły wymogi formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Plik do pobrania:

Wstecz