Program LIDER - rozstrzygnięcie IX edycji konkursu

13.08.2018

Uprzejmie informujemy, że IX konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, dofinansowanie otrzymało 51 projektów, których łączna kwota dofinansowania wynosi 59 122 066,25 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER IX

Serdecznie gratulujemy Kierownikom zwycięskich projektów.


UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom.

Wstecz