KONTAKT W KWESTIACH FORMALNYCH OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI UMÓW

KONTAKT W SPRAWACH FINANSOWYCH

Małgorzata Ziemińska

Koordynator Programu

(22) 39 07 493

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Eliza Michalak

(22) 39 07 131

Katarzyna Dmochowska

(22) 39 07 183

Małgorzata Ziemińska

(22) 39 07 493

Magdalena Olendzka

(22) 39 07 456

Adrianna Pawlik

(22) 39 07 491

Karol Kot

(22) 39 07 207

Agnieszka Albin

(22) 39 07 213


Agata Mystkowska-Żurawska

(22) 39 07 496