Obowiązki promocyjne dotychczasowych beneficjentów Projektów Systemowych POIG po 1 stycznia 2016 r.

26.01.2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013, i tym samym finansowaniem dotychczasowych Projektów Systemowych POIG ponownie ze środków krajowych NCBR, uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. przestają Państwa obowiązywać zasady promocyjne dedykowane projektom POIG. Nie mają więc już Państwo obowiązku znakowania dokumentacji logo POIG oraz logo UE+EFRR.

Z uwagi jednak na finansowanie części projektu ze środków POIG, zgodnie z zapisami Przewodnika w zakresie promocji projektów POIG, zobowiązani są Państwo do zamieszczenia tablicy pamiątkowej (względnie pozostawieniu przygotowanej wcześniej tablicy informacyjnej) w miejscu realizacji projektu oraz zachowania pełnej dokumentacji przez okres trwałości projektu, tj. przez okres przynajmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu lub przez okres przynajmniej 3 lat w przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji bądź miejsc pracy utworzonych przez MŚP. Rekomendowanym rozwiązaniem jest pozostawienie tablicy pamiątkowej również po upływie tego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. dokumentem wiążącym w zakresie informacji i promocji są dla Państwa Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków krajowych, dostępne na stronie NCBR.gov.pl w zakładce Programy krajowe lub bezpośrednio pod linkiem /programy/programy-krajowe/.

Wstecz