Program ,,INNOLOT – Innowacyjne Lotnictwo” - zalecenia pokontrolne

31.07.2015

Szanowni Państwo,
w związku z zaleceniami pokontrolnymi kontroli systemowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca (NCBR) zobowiązana jest dokonać weryfikacji umów o wykonanie i finansowanie projektów realizowanych w ramach programu ,,INNOLOT – Innowacyjne Lotnictwo”, w zakresie:

  1. wyodrębnienia w Projekcie Etapu I, (dotyczy wszystkich realizowanych prac w projekcie, które mają zakończyć się do dnia 31 grudnia 2015r);
  2. działań informacyjnych i promocyjnych projektu;
  3. zwrotu dofinansowania niewydatkowanego do dnia 31 grudnia 2015 r.,

uprzejmie informujemy, że zostaną do Państwa wysłane pisma zawierające prośbę o przygotowanie projektów aneksów uwzględniających powyższe zalecenia.

Wstecz