Wzór Raportu z wykorzystania wyników Projektu wraz z Instrukcją wypełniania

14.10.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce Programu „Innolot” pn. „Dokumenty/Dokumentacja – I konkurs /Raporty” został zamieszczony wzór Raportu z wykorzystania wyników Projektu wraz z Instrukcją wypełniania.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia Raportu z wykorzystania wyników Projektu w terminie 30 dni po upływie 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Raport należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. Elektroniczną wersję raportu prosimy przesłać na adres: raport.innolot-at-ncbr.gov.pl. Papierową wersję raportu, podpisaną przez osoby upoważnione, należy przesłać na adres Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: raport.innolot-at-ncbr.gov.pl.  

Link do dokumentów:
Raport z wykorzystania wyników Projektu
Instrukcja wypełniania

Wstecz