Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach konkursu ,,Rzeczy są dla ludzi”

15.12.2020

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu ,,Rzeczy są dla ludzi” łącznie wpłynęło 107 wniosków, z czego:

  • 106 wniosków spełniło kryteria oceny wstępnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej,
  • 1 wniosek pozostawiono bez rozpoznania. 

Wnioski spełniające wszystkie kryteria oceny wstępnej skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków

Wstecz