I konkurs „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy” - wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w I konkursie „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy” informujemy, iż pozytywną ocenę formalną uzyskały następujące wnioski:

AKRONIM nr wniosku
ECO-CYCLE BG-1/4
EKOŁUPKI BG-1/5
GASLUPMIKORS BG-1/6
GASLUPSEJSM BG-1/7
GAZGEOLMOD BG-1/8
IRES BG-1/9
ŁUPZAS BG-1/11
MWSSG BG-1/13
OPTIDRILLTEC BG-1/14
ResDev BG-1/17
SOIL BG-1/19
ZSM BG-1/21
BALTICPROPP BG-1/1
BLUEISE BG-1/3
JURASHALE BG-1/10
MINIDRILL BG-1/12
Polymemtech BG-1/15
PPPI BG-1/16
ZIGO BG-1/22

Pozostałe wnioski  zostały odrzucone z powodów formalnych i nie zostaną ocenione pod względem merytorycznym.

Pierwszy konkurs w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.


Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.


Nabór wniosków rozpoczyna się 24 września, a kończy 22 listopada 2012 r.