Skład Komitetu Sterującego Programu Blue Gas:

  • Mateusz Gaczyński (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju ) – Członek KS
  • Zbigniew Ząbkiewicz (były Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Robót Górniczych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.) – Zastępca Przewodniczącego KS
  • prof. Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa, Dyrektor Naczelny) – członek KS
  • Rafał Miland (Ministerstwo Środowiska, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych) – członek KS
  • Adam Loewe (Grupa LOTOS S.A., Zastępca Dyrektora Naczelnego Lotos Petrobaltic SA.) – członek KS
  • prof. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, profesor zwyczajny na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, były Rektor AGH) – członek KS
  • Jarosław Zacharski (ORLEN Upstream Sp. z o.o., Dyrektor Biura Poszukiwań Złóż) – członek KS


Komitet Sterujący składa się z siedmiu członków, z których czterech powoływanych jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzech powoływanych jest przez Ministra Skarbu Państwa.