Wzór raportu końcowego

Wzór raportu okresowego

Zmiany w realizacji projektu

Wniosek o płatność

Dokumenty konkursowe

 
Wzór wniosku o dofinansowanie

W związku z koniecznością skorygowania drobnych technicznych usterek, jakie znalazły się w zamieszczonym wcześniej wniosku o dofinansowanie informujemy, iż na stronie programu jest dostępny do pobrania poprawiony wzór wniosku o dofinansowanie. Za wszelkie uwagi, które pozwoliły na wyeliminowanie ww. usterek bardzo dziękujemy przepraszając jednocześnie za wszelkie ewentualne trudności powstałe przy wypełnianiu wniosku. Zachęcając do wykorzystania poprawionego wzoru jednocześnie informujemy, iż przesłanie wniosku o dofinansowanie zgodnego ze wzorem wcześniejszym nie będzie uważane za niespełnienie wymogów formalnych.

Umowa


Umowa konsorcjum


Zagadnienia finansowe