Materiały z warsztatu poświęconemu zagadnieniom związanym z aplikowaniem o środki w ramach II konkursu Programu BLUE GAS Polski Gaz Łupkowy, który odbył się 23 stycznia 2014 roku.