W celu realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, Dyrektor Centrum, w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu KGHM ds. Rozwoju, powołał Komitet Sterujący (KS) w następującym składzie:


I - Członkowie wskazani przez KGHM Polska Miedź S.A.

 1. p. Andrzej Krzyszczak - Przewodniczący KS
 2. p. Wojciech Boczara
 3. p. Stefan Laskownicki

II - Członek wskazany przez Radę Centrum

 1. prof. dr hab. inż. Leon Gradoń - Zastępca Przewodniczącego KS


III - Członkowie wskazani przez Dyrektora NCBR

 1. prof. dr hab. Krzysztof Meissner
 2. dr inż. Stefan Wójtowicz
 3. dr inż. Łukasz Ciupiński

Do zadań i uprawnień Komitetu Sterującego min.należy:

 • monitorowanie zakresów tematycznych Przedsięwzięcia, terminów i warunków jego realizacji;
 • monitorowanie zakresu tematycznego konkursów na wykonanie projektów w ramach Przedsięwzięcia;
 • zatwierdzenie szczegółowego systemu wdrażania Przedsięwzięcia;
 • zatwierdzenie szczegółowych warunków realizacji projektów w ramach Przedsięwzięcia;
 • opiniowanie projektów regulaminów konkursów w ramach Przedsięwzięcia;
 • określenie planu finansowego Przedsięwzięcia;
 • monitorowanie realizacji wykonania projektów wyłanianych w konkursach w ramach Przedsięwzięcia;
 • rekomendowanie Dyrektorowi Centrum środków zaradczych w przypadku powstania ryzyk dla osiągnięcia celu Przedsięwzięcia;
 • wsparcie Dyrektora Centrum w podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z realizacją Przedsięwzięcia;
 • monitorowanie realizacji Przedsięwzięcia i udział w jego ewaluacji.