W sprawach związanych z realizacją poszczególnych projektów prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunem Umowy:

Koordynator Programu ze strony NCBR: Monika Bieńkowska (monika.bienkowska-at-ncbr.gov.pl, tel. 22 39 07 253)