Ogłoszenie I Konkursu w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych”

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszają Konkurs w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”.


Celem Konkursu jest wyłonienie projektów badawczych z zakresu projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem w Polsce. Problemy badawcze zgłaszane w konkursie powinny dotyczyć zagadnień zawartych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia RID.


Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, wyłanianych w ramach Konkursu zostaną wdrożone jako wytyczne lub instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach dróg zarządzanych przez GDDKiA.


Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzą wyłącznie jednostki naukowe.


Założenia Wspólnego Przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe w tym Regulamin Konkursu dostępne są na stronie: /programy/programy-krajowe/

Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) rozpocznie się w dniu 10 lutego 2015 r., a zakończy się w dniu 10 kwietnia 2015 r., o godzinie 16:00.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:
Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu: rid-at-ncbr.gov.pl
Pytania dot. obszarów merytorycznych i zakresu tematycznego konkursu: rid-at-gddkia.gov.pl