Komitet Programu

Zgodnie z Regulacją dotyczącą wdrażania Mechanizmu Norweskiego 2009-2014, ustanowiony został Komitet Programu, składający się z 5 członków reprezentujących Polskę i Norwegię (2 członków z Norwegii i 3 członków z Polski włączając przewodniczącego).


Do zadań Komitetu należy:

 • zatwierdzenie kryteriów oceny projektów i dokumentów konkursowych;
 • ostatecznie ustalenie listy rankingowej wniosków i rekomendowanie wniosków do dofinansowania;
 • monitoring wdrażania Programu;
 • przegląd rocznych raportów z realizacji Programu;
 • przegląd postępu realizacji Programu oraz proponowanie zmian mających ułatwić osiąganie celów Programu;
 • przyjmowanie Przewodnika dla Wnioskodawców oraz wytycznych dla recenzentów.


W skład Komitetu wchodzą:

 • Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł – Przewodnicząca
 • Prof. Małgorzata Fuszara
 • Prof. Eivind Hiis Hauge
 • Prof. Nalan Koc
 • Prof. Andrzej Witkowski