Krajowy Punkt Kontaktowy – krajowa instytucja publiczna wyznaczona przez Państwo-Beneficjenta, która ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację celów wytyczonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 i postanowień Memorandum of Understanding. Funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, reprezentującego Polskę w stosunkach z NMSZ sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.